Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

 

REGNUM (ALEM): ANIMALIA (HAYVANLAR)
Hazırlayan: Deniz Candaş

Hayvanlar aleminin üyeleri; gelişmiş bir sinir sistemine ve hareket yeteneğine sahip olan, hücrelerinde kloroplast taşımamaları nedeniyle kendi besinlerini kendileri üretemeyen, bu sebeple de dışarıdan organik besin almak zorunda olan canlılardır. Besin, sindirildikten sonra hücre içerisinde alınır. Heterotrof (ardıbeslek) olan bu canlılar, beslenme şekillerine göre ayrıca otçul (herbivor), etçil (karnivor), hepçil (omnivor), böcekçil (insektivor), vb. olarak gruplandırılırlar.

Hayvanlar alemini, başlangıç olarak:
1. Omurgasızlar
2. Omurgalılar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.

* Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler

 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002