Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

animalia> eumetazoa> bilateria> deutorostomia> chordata> craniata> gnathostomia>

2. Superclassis (Üst Sınıf): Tetrapoda (Dört üyeliler)

Sucul yaşamdan kara yaşamına geçiş ile birlikte ortaya çıkmış olan omurgalılardır. İlk grup olan Amphibia (ıki yaşamlılar), hayatlarının belli bir evresinde tamamen suya bağımlıdır. Ancak sonraki gruplarda, kara yaşamına tam olarak uyum görülür. Kara yaşamına geçiş ile birlikte, vücut yapısında ve metabolik düzenlemede değişiklikler görülür. İlkin olarak, suyun kaldırma kuvvetinden kurtulup yerçekimi etkisine giren vücutta, kemik yapısında değişiklikler ortaya çıkar. İç iskelet daha sağlam bir yapı kazanırken, harekete yardımcı olmak üzere, ön ve arka üyeler gelişir. Su yaşamında harekete yardımcı olan üyeler (yüzgeçler) yitirilir, ancak bazı gruplarda ikincil olarak bu yüzgeçler tekrar oluşabilir. Yine hareket kolaylığı açısından, vücuttaki eklem sayısı artar ve kas yapısı güçlenir. Farklı gruplarda, üyelerin yapısında çeşitli özelleşmeler görülür.

Karaya geçişle birlikte, baş bölgesi daha da önem kazanır. Kafatası kemikleri tam olarak güçlü kemikleşme gösterir ve kemik sayısı azalır. Bir boyun bölgesi oluşumuyla birlikte, başın hareket etme yeteneği artar. Duyu organlarına daha çok iş düşeceği için gelişmeleri artar ve eşgüdümlü çalışmanın daha rahat kontrol edilebilmesi için beyinde özelleşmiş bölgeler oluşur.
Birçok grupta, ergin halde solungaçlar körelir ve yaşama ortamında göre, çeşitli solunum yapıları geliştirilir. Yaygın solunum organı akciğerlerdir. Boşaltım organlarında da farklılaşma görülür ve grupların yaşama ortamlarına göre, boşaltım ürünlerinin yapısı değişkenlik gösterir. Deri üzerinde bulunan pul, kabuk, bağa, tüy, kıl, saç gibi yapılar sayesinde, vücut ile dış ortam arasındaki su ve ısı alışverişi düzenlenir. Deri altında, çeşitli görevlere sahip olan bezler (ter, tuz, zehir bezleri, memelilerde süt bezleri, vs.) geliştirilir.

1. Classis (Sınıf): Amphibia (İki yaşamlılar)
2. Classis (Sınıf): Reptilia (Sürüngenler)
3. Classis (Sınıf): Aves (Kuşlar)
4. Classis (Sınıf): Mammalia (Memeliler)

 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002