Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

animalia> eumetazoa> bilateria>

DEUTEROSTOMIA

Embriyodaki blastopor, gelişerek anüsü oluşturur. Ağız ise, blastoporun bulunduğu kısmın tam aksinde açılan yeni bir deliğin gelişmesiyle oluşur. Sölom boşlukları daima vardır ve sıklıkla enterosöl tiptedir. Deuterostomia üyelerinde radial segmentasyon görülür. Sindirim borusunun tamamı endoderm kökenlidir.

Bu grup, omurgalıların (Chordata) en üst organizasyon seviyelerine kadar tüm gruplarına giren canlıları kapsamaktadır. Ancak, bu bölüm altında inceleyeceğimiz 3 takımdan sonraki tüm gruplar, Chordata takımı altında, ayrı bir bölüm halinde incelenecektir.

29. Phylum (Takım): Echinodermata (Derisi dikenliler)
30. Phylum (Takım): Chaetognatha (Kıllı çeneliler)
31. Phylum (Takım): Pogonophora (Sakallı solucanlar)
32. Phylum (Takım): Chordata (Omurgalılar)

 

 

TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002