Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

 

Kendimizi tanımanın ilk şartı, canlılığı temelinden itibaren tanımak.
Bu amaçla yola çıkarak hazırladığımız "Canlılar Dünyası" sitemizde,
sizlere canlılığı en başından itibaren tanıtmayı hedefledik.
Çeşitli canlı grupları hakkında temel bilgiler ve bilimsel açıklamalar sunacağımız bu sayfalarda, eğitim-öğretim kurumlarımızda kullanılan kitapların çoğunda yer alan,
Robert Whittaker tarafından 1969 yılında yapılan sınıflandırmaya
bağlı kalmayı uygun gördük.

SINIFLANDIRMA NEDİR? ::: CANLI NEDİR? ::: TÜRKİYE TÜR LİSTELERİ

Derleyerek hazırlayan: Deniz Candaş
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002