Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  


REGNUM (ALEM): PROTİSTA
Hazırlayan: Deniz Candaş

Bir hücreli canlıları içeren bu alemden itibaren, hücre organellerinin her biri zar ile çevrilmiş haldedir. Bu alem üyelerinden bazılarında görülen kloroplastlar, bitkilerde bulunan kloroplastların aksine, prokaryot hücreden köken almıştır.
Protista üyeleri, sahip oldukları bitkisel veya hayvansal özelliklerin çoğunluğuna göre iki grup altında incelenir:

1. Chromista
2. Protozoa

 

 

TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002