Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

   

 

SINIF: MAMMALIA (MEMELİLER)

TAKIM: INSECTIVORA (BÖCEKÇİLLER)

1. Familya : ERINACEIDAE (KİRPİLER)

Erinaceus concolor Martin, 1838 (Kirpi)
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi)

2. Familya : SORICIDAE (SİVRİ FARELER)

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) (Sivriburunlu cücefare)
Sorex araneus (Linnaeus, 1758) (Sivriburunlu fare)
Sorex raddei Satunin, 1895 (Sivriburunlu Fare)
Sorex caucasicus (Linnaeus, 1758) (Kafkas Sivriburunlu Faresi)
Sorex volnuchini Ognev, 1922 (Kafkas Sivriburunlu Faresi)
Neomys anomalus Cabrera, 1907 (Sivriburunlu Bataklıkfaresi)
Neomys teres Miller 1908 (Bataklıkfaresi)
Crocidura suaveolens (Palas, 1811) (Sivriburunlu Bahçefaresi)
Crocidura leucodon (Hermann, 1780) (Sivriburunlu Fare)
Crocidura lasiura Dobson,1890 (Sivriburunlu Fare)
Suncus etruscus (Savi, 1822) (Etrüsk Sivrifaresi)

3. Familya : TALPIDAE (KÖSTEBEKLER)

Talpa europaea (Linnaeus, 1758) (Avrupa Köstebeği)
Talpa levantis levantis Thomas, 1906 (Akdeniz Köstebeği)
Talpa levantis transcaucasia (Köstebek)
Talpa cf. ceaca Savi, 1822 (Akdeniz Köstebeği)
Talpa caucasica Satunin,1908 (Kafkas Köstebeği)
Talpa davidiana Lay, 1965 (Acem Köstebeği)

TAKIM :CHIROPTERA (YARASALAR)

ALTTAKIM : MEGACHIROPTERA (MEYVE YARASALARI)

4. Familya : PTEROPODIDAE (UÇAN KÖPEKLER)

Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) (Afrika Meyve Yarasası)

ALTTAKIM : MICROCHIROPTERA (BÖCEKÇİL YARASALAR)

5. Familya : EMBALLONURIDAE

Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830 (Çıplakkarınlı Mezar Yarasası)

6. Familya : RHINOLOPHIDAE (NALBURUNLUYARASALAR)

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) (Nalburunlu Büyükyarasa)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (Nalburunlu Küçükyarasa)
Rhinolophus euryale Blassius, 1853 (Akdeniz Nalburunluyarasası)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 (Nalburunluyarasa)
Rhinolophus blasii Blassius, 1853 (Nalburunluyarasa)

7. Familya : VESPERTILIONIDAE (DÜZBURUN YARASALAR)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) (Küçük Sakallı Yarasa)
Myotis nipalensis Dobson, 1871 (Bıyıklı Nepal Yarasası)
Myotis aurescens (Bıyıklı Kahverengi Yarasa)
Myotis brandtii (Eversman, 1845) (Sakallı Yarasa)
Myotis emerginatus (Geoffroy, 1806) (Kirpikli Yarasa)
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (Saçaklı Yarasa)
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) (Büyükkulaklı Yarasa)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Farekulaklı Büyükyarasa)
Myotis blythii (Tomes, 1857) (Farekulaklı Küçükyarasa)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (Su Yarasası)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) (Uzunayaklı Yarasa)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (Cüce Yarasa)
Pipistrellus nathusii (Keyser and Blasius, 1839) (Pürtüklü Yarasa)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) (Beyazyakalı Yarasa)
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) (Savi'nin Cüce Yarasası)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) Küçük (Akşamcı Yarasa)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Akşamcı Yarasa)
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (Büyük Akşamcı Yarasa)
Eptesicus bottae (Peters, 1869) (Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (Genişkanatlı Yarasa)
Otonycteris hemprichi (Peters, 1859) (Uzunkulaklı Yarasa)
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Sakallı Yarasa)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) (Gri Uzunkulaklı Yarasa)
Vespertilio murinus (Fischer, 1829) (İkirenkli Yarasa)
Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1819) (Uzunkanatlı Yarasa)

8. Familya : MOLOSSIDAE

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) ( Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa)

TAKIM : LAGOMORPHA (TAVŞANLAR)

9. Familya : LEPORIDAE (TAVŞANLAR)

Lepus europaeus Pallas, 1778 (Yabani Tavşan)
Oryctalagus cuniculus (Linnaeus,1758) (Ada Tavşanı)

TAKIM : RODENTIA (KEMİRİCİLER)

10. Familya : SCIURIDAE (SİNCAPLAR)

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) (Avrupa Sincabı)
Sciurus anomalus Chreber, 1758 (Kafkas Sincabı)
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) (Tarla Sincabı)
Spermophilus xanthophrymnus Bennet, 1835 (Tarla Sincabı)

11. Familya : CASTORIDAE (KUNDUZLAR)

Castor fiber (Linnaeus, 1758) (Kunduz)

12. Familya : DIPODIDAE (ARAPTAVŞANLARI)

Allactaga euphratica Thomas, 1881 (Araptavşanı)
Allactaga elater (Lichtensteini, 1825) (Araptavşanı)
Allactaga williamsi Thomas, 1897 (Araptavşanı)
Sicista caucasica Vinognadov, 1925 (Huşfaresi)

13. Familya : MURIDAE (FARELER, SIÇANLAR)

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) (Susıçanı)
Chionomys nivalis (Martins, 1842) (Kar Faresi)
Chionomys gud Satunin, 1909 (Kafkas Faresi)
Chionomys roberti Thomas, 1906 (Uzunkuyruklu Karfaresi)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (Kızıl Orman Faresi)
Ellobius lutescens Thomas, 1897 (İran Körfaresi)
Microtus arvalis (Pallas, 1779) (Orman Tarla Faresi)
Microtus anatolicus (Tarla Faresi)
Microtus guentheri (Danford ve Alston, 1880) (Tarla Faresi)
Microtus lydius (Tarla Faresi)
Microtus socialis (Pallas, 1773) (Doğu Tarla Faresi)
Microtus rossiosubmeridionalis (Tarla Faresi)
Microtus irani (Thomas, 1921) (İran Karfaresi)
Microtus daghestanicus (Shidlovskij, 1919) (Yalnızçam Faresi)
Microtus dogramaci (Tarla Faresi)
Microtus majori Thomas, 1906 (Kısa Kulaklı Fare)
Microtus subterraneus (Longchamps, 1836) (Küçük Kazıcıfare)
Prometheomys schaposchnikowi Satunin, 1901 (Uzun Tırnaklı Körfare)
Calomyscus bailwardi Thomas, 1905 (Fare Benzeri Hamster)
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) (Cüce Avurtlak)
Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Avurtlak, Türk Hamsteri)
Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1838) (Koca Avurtlak, Hamster)
Gerbillus dasyurus Vagner, 1842 (Kayalık Gerbili)
Meriones tristrami Thomas, 1892 (Çöl Sıçanı)
Meriones vinogradovi Heptner, 1931 (Çöl Sıçanı)
Meriones dahli Shidlovsky, 1962 (Çöl Sıçanı)
Meriones persicus Blanford, 1857 (İran Çöl Sıçanı)
Meriones crassus Sundeval, 1842 (Çöl Sıçanı)
Meriones libycus Lichtensteini (Libya Çöl Sıçanı)
Tatera indica (Hardwickw, 1807) (İri Çöl Sıçanı)
Acomys cilicicus Spitzenberg, 1978 (Dikenli Fare)
Apodemus mystacinus (Danford ve Alston, 1877) (Kayalık Orman Faresi)
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (Orman Faresi)
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Sarıboyunlu Orman Faresi)
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Sırtı Çizgili Orman Faresi
Apodemus fulvipectus Ognev, 1924 (Orman Faresi)
Apodemus uralensis (Pallas,1811) (Orman Faresi)
Apodemus iconicus Heptner, 1948 (Orman Faresi)
Micromys minutus (Pallas, 1771) (Hasat Faresi)
Mus domesticus (Linnaeus, 1758) (Siyah Ev Faresi)
Mus macedonicus Petrov ve Ruzic, 1983 (Tarla Sarı Ev Faresi)
Nesokia indica (Gray ve Hardwickw, 1832)
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (Evsıçanı)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Göçmen Sıçan)

14. Familya : SPALACIDAE (KÖRFARELER)

Spalax leucodon Nordman, 1840 (Körfare)
Spalax leucodon nehringi (Satunin, 1908) (Körfare)
Spalax leucodon anatolicus Mehely, 1909 (Körfare)
Spalax leucodon turcicus Mehely, 1909 (Körfare)
Spalax leucodon cilicicus Mehely, 1909 (Körfare)
Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 (Körfare)
Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898) (Güney Körfaresi)
Spalax ehrenbergi intermedius Nehring, 1898 (Güney Körfaresi)
Spalax ehrenbergi
kirgisorum Nehring, 1898 (Güney Körfaresi)

15. Familya : GLIRIDAE (YEDİUYURLAR)

Dryomys nitedula (Pallas, 1779) Hasancık
Dryomys laniger Felten ve Storch, 1968 Kayauyuru
Dryomys pictus (Blanford, 1875) Yediuyur
Eliomys melanurus Vagner, 1840 (Asya Bahçe Yediuyuru)
Myomimus roachi (Bate, 1937) Fare benzeri yediuyur
Myomimus setzeri Rossolimo, 1976 İran Fare benzeri yediuyur
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Fındıkfaresi
Glis(= Myoxus) glis (Linnaeus, 1766) Yediuyur)

16. Familya : HYSTRICIDAE (OKLU KİRPİLER)

Hystrix indica Kerr, 1792 (Oklukirpi)

17. Familya : MYOCASTORIDAE (SUMAYMUNLARI)

Myocastor coypus (Molina, 1782) (Sumaymunu)

TAKIM : CARNIVORA (YIRTICI MEMELİLER)

18. Familya : CANIDAE (KÖPEKLER)

Canis lupus (Linnaeus, 1758) (Kurt)
Canis aureus (Linnaeus, 1758) (Çakal)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (Kızıl Tilki)
Vulpes zerda (Zimmermann, 1780) (Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi)

19. Familya : URSIDAE (AYILAR)

Ursus arctos (Linnaeus, 1758) (Boz Ayı)

20. Familya : MUSTELIDAE (SANSARLAR)

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) (Gelincik)
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) (Kokarca)
Mustela erminea (Linnaeus, 1758) (Büyük Gelincik, Kakım)
Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770) (Alaca Sansar)
Martes martes (Linnaeus, 1758) (Ağaç Sansarı)
Martes foina (Erxleben, 177) (Kaya Sansarı)
Meles meles (Linnaeus, 1758) (Porsuk)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (Su samuru)

21. Familya : VIVERRIDAE (FİRAVUN SIÇANLARI, YER KÖPEKLERİ)

Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758) (Firavun Sıçanı)

22. Familya : HYAENIDAE (SIRTLANLAR)

Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) (Çizgili Sırtlan)

23. Familya : FELIDAE (KEDİLER)

Felis silvestris Schreber, 1777 (Yaban Kedisi)
Felis chaus Guldensteadt, 1776 (Sazlık Kedisi)
Lynx (= Felis) lynx (Linnaeus, 1758) (Vaşak)
Caracal (= Felis) caracal Schreber, 1777 (Karakulak, Step Vaşağı)
Panthera pardus Valenciennes, 1856 (Leopar, Pars)
Panthera tigris Illiger, 1815 (Kaplan)

TAKIM : PINNIPEDIA (YÜZGEÇAYAKLILAR)

24. Familya : PHOCIDAE (FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ)

Monachuc monahus (Hermann, 1779) (Akdeniz Foku)

TAKIM : ARTIODACTYLA (ÇİFT TOYNAKLILAR)

25. Familya : SUIDAE (ESKİDÜNYA DOMUZLARI)

Sus scrofa scrofa (Linnaeus, 1758) Yaban domuzu
Sus scrofa libycus Gray, 1868 (Evcil Domuzun Atası)

26. Familya : CERVIDAE (GEYİKLER)

Cervus dama (Linnaeus, 1758) (Ulu Geyik, Kızıl Geyik)
Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) (Kızılgeyik)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (Karaca)

27. Familya : BOVIDAE (KOYUNLAR)

Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) (Dorkas Ceylanı)
Gazella subgutturosa Guldenstaedt, 1780 (Ceylan, Ahu)
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) (Çengelboynuzlu Dağkeçisi)
Capra aegagrus Erxleben, 177 (Yaban Keçisi)
Ovis ammon Blyth, 1841 (Yaban Koyunu)
Ovis orientalis anatolica Valenciennes, 1856 (Yaban Koyunu, Kaya Davarı)

TAKIM : CETACEA (BALİNALAR, YUNUSLAR)

28. Familya : PHOCOENIDAE (NEHİR YUNUSLARI, DOMUZ BALİNALARI)

Phocaena phocaena ((Linnaeus, 1758)) (Yunus, Mutur)

29. Familya : DELPHINIDAE (YUNUSLAR)

Globicephala melaena (Traill, 1809) (Yunus)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) (Yunus, Tırtak)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (Afalina)
Grampus griseus (Cuvier, 1812) (Yuvarlakbaşlı Yunus)
Stenella coeureleoalba (Çizgili Yunus) (Meyen, 1833)
Pseudorca crassidens (Yalancı Katil Balina) (Owen, 1846)

30. Familya : PHYSETERIDAE (KAŞALOTLAR)

Physeter catadon (Linnaeus, 1758) (Kaşalot)

31. Familya : BALAENIDAE (SIRT YÜZGEÇLİ BALİNALAR, MAVİ BALİNALAR)

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (Fin Balinası)
Baloneptra musculus (Linnaeus, 1758) (Mavi Balina)

32. Familya : ZIPHIIDAE (GAGALI BALİNALAR, SİYAH BALİNALAR)

Ziphius caviostris Cuvier, 1823 (Gagalı Balina)

 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002